fbpx

ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZE STANDARDY REALIZACJI USLUG, ZADZWOŃ DO NAS:   71 397 87 04

ŚLEDŹ NAS: FB | IN | YT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulaminów sklepu internetowego
Drukarnia Macma

Obowiązuje od dnia 30.05.2021

Poniższy regulamin określa warunki składania zamówień w sklepie internetowym należącym do MACMA POLSKA Sp. z o.o. zwanym Sprzedającym a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, którymi są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 1. Informacje ogólne:

 1. Właścicielem sklepu internetowego Drukarnia Macma jest firma Macma Polska Sp z o.o., z siedzibą w Bykowie, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144153, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Kupującym mogą być firmy prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prywatne.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.drukarniamacma.pl.
 4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. MACMA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie
  b) wycofania poszczególnych towarów i usług z oferty
  c) wprowadzania nowych towarów i usług do oferty
  d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian

§ 2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.drukarniamacma.pl.
 2. Zamówienia mogą składać klienci zarówno zarejestrowani na stronie www.drukarniamacma.pl jak i klienci bez rejestracji.
 3. Zamawiający składa zamówienie w formie elektronicznej wraz z określeniem asortymentu towaru i jego ilości.
 4. Sprzedający potwierdza realizację zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres email.
 5. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na adres r.jurczak@macma.pl pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już spakowany lub wysłany.
 7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w całości Sprzedający informuje Zamawiającego o szczegółach i Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie lub anulowaniu zamówienia.
 8. Nie ma możliwości anulowania zamówienia na towar, który został już spakowany lub wysłany.
 9. Wszystkie ceny podane są w PLN, są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 10. Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany adres pocztowy lub mailowy w przypadku faktur elektronicznych.
 11. MACMA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 12. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów dostawy.
 13. W związku z mechanizmami działającymi w sklepie internetowym, nie zawsze jesteśmy w stanie poddać pełnej mechanizacji proces składania zamówienia. W wypadku niestandardowej promocji zastrzegamy sobie prawo do finalnego potwierdzenia warunków sprzedaży przez dział handlowy.

 

§ 3. Koszty dostawy

 1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 500 zł netto, koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru od momentu jego wydania z magazynu. Istnieje możliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 500 zł netto, koszty transportu ponosi Sprzedający.
 3. W przypadku zlecenia wysyłki firmie Macma, zostanie ona zrealizowana przez firmę kurierską.
 4. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 31,5 kg wynosi 15,00 PLN + VAT (w przypadku przesyłki za pobraniem koszt wynosi 17,00 PLN + VAT). Całkowity koszt transportu zamówienia zostanie obliczony w momencie wysyłki towaru (z wyłączeniem pkt. 2).
 5. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.

§ 4. Moment podatkowy i dostawa towaru

W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług Macma Polska Sp. z o.o. przyjmuje jako zasadę, że momentem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest moment wydania (dostarczenia towaru), który następuję w dacie:
– bezpośredniego wydania towarów na rzecz nabywcy z magazynu firmy Macma Polska Sp. z o.o.
– wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy Sprzedającym a firmą kurierską

§ 5. Formy płatności

 1. przelew bankowy – realizacja zamówienie po zaksięgowaniu środków na koncie Macma Polska Sp. z o.o.
 2. przelew bankowy – realizowany za pośrednictwem platformy do realizacji szybkich płatności przelewy24.pl
 3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze)
 4. gotówka (płatność przy odbiorze własnym transportem)

§ 6. Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie lokalnym wynosi 24h-48h.
 2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących dodatkowe usługi czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedającego oraz Zamawiającego.

§ 7. Reklamacja i zwroty

Reklamacje związane z otrzymanym towarem lub realizacją zamówienia prosimy kierować na adres e-mail r.jurczak@macma.pl. Proszę pamiętać, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Na zgłoszenie reklamacji mają Państwo 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 9. Postanowienia dodatkowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie www.drukarniamacma.pl oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu sklepu internetowego Drukarnia Macma.
 2. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na warunki zawarte w Regulaminie sklepu internetowego Drukarnia Macma może złożyć sprzeciw na piśmie (na adres kontakt@macma.pl). Brak złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego w sposób wskazany powyżej oznacza akceptację regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku.
 4. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby MACMA POLSKA Sp. z o.o.
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianLatvianPolishPortugueseRussianSpanishUkrainian