Czym jest etykieta


Jest to samoprzylepna forma umieszczenia etykiety produktu, logotypu i innych informacji np. na opakowaniach. Technikę tą możemy stosować również do wszelkiego rodzaju zawieszek czy wkładek.

Tę formę znakowania przygotowujemy na foliowanym papierze samoprzylepnym. Nadruk w full-kolor wykonywany jest za pomocą drukarki cyfrowej. Funkcjonują dwie grupy etykiet w zależności od wielkości.

Maksymalna wielkość etykiety – naklejki w przypadku grupy ET (N1) to 29 cm2, natomiast grupa ET(N2) obejmuje naklejki o powierzchni od 29 do 200 cm2
Etykiety - zalety i możliwości

Możemy wykonać różnej wielkości etykiety, zawieszki czy wkładki. 

Jesteśmy w stanie dobrać również odpowiedni kształt - nie musimy się ograniczać jedynie do kwadratów i prostokątów. 


  • Odporność - dzięki wysokiej jakości kleju produkt jest odporny na oderwanie.

  • Wytrzymałość - technologia wykonania zapewnia wytrzymałość naklejki w wysokich i niskich temperaturach.

  • Precyzja - metoda umożliwia szczegółowe odwzorowanie wielobarwnych projektów.

  • Dowolność formy - etykiety - naklejki mogą być wykonane w różnorodnych kształtach i umieszczane na produktach, które z różnych przyczyn ciężko jest oznakować przy użyciu innej metody znakowania.


Uwagi


Przy zlecaniu wykonania znakowania należy pamiętać:

  • Drukarnia MACMA zastrzega możliwość wykorzystania 1% towaru (lecz nie mniej niż 3 szt.) na wykonanie prób i pokrycie ewentualnych strat związanych ze znakowaniem.
  • Zleceniodawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości towaru przed powierzeniem go do znakowania.
  • Zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych wad towaru, przed zleceniem usługi do realizacji.
  • Drukarnia MACMA nie prowadzi kontroli jakości towaru powierzonego oraz nie ma obowiązku zgłaszania wad Zleceniodawcy.
  • Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu.